TOCAhome

Jednostavan sistem ličnog pristupa sa TOCAhome. Ključeve, lozinke, kodove i sl. ne možemo više gubiti ili zaboravljati. Sa sistemom TOCAhome mogu da se opreme stanovi, kuće, javni objekti, područja visoke zaštite, trezori, sefovi, ormari sa oružjem... Sistem proveri kôd i ako je on registrovan, dâ signal za omogućen pristup.

TOCAhome, TOCAhome 3 i TOCAhome pc su sastavljeni iz unutrašnje (upravljanje i napajanje, kao i unošenje i brisanje korisnika) i spoljne jedinice (unošenje otisaka prstiju, pretvaranje u kodirani zapis). Obe jedinice su posle priključivanja povezane samo sa njima sopstvenim kodom, koji stvore prilikom prvog pokretanja. Unutrašnja jedinica je preko adaptera priključena na mrežni napona i povezana sa spoljnom preko četverožilnog kabla. Bravom na vratima upravljamo preko kablovske veze bez napona.

Registrovan korisnik povuče prst preko čitača (spoljna jedinica). Čitač proveri kôd i ako je on registrovan, to javi unutrašnjoj jedinici koja daje signal za otvaranje vrata.

 

Primeri upotrebe:
 • ulazna vrata privatne kuće i/ili garaže u kućama za jednu ili više porodica
 • stanovi
 • preduzeća sa do 100 zaposlenih
 • garaže ili podzemne garaže sa do 100 korisnika

 

Prednosti upotrebe:

 • udobnost jednostavnim povlačenjem prsta preko čitača
 • zamena za ključeve, kodove, kartice, beskontaktne priveske sa biometrijom
 • povećana sigurnost (gubitak, krađa i falsifikovanje je nemoguće, odnosno izuzetno otežano)

 

Vrednost:

 • ponovno pravljenje ključeva nije potrebno
 • deci nisu potrebni ključevi (kada se izgubi ključ, ugrožena je vaša sigurnost)
 • novim korisnicima nisu potrebni ključevi
 • gostima nisu potrebni ključevi
 • jednostavno brisanje korisnika (zanatlije, čistači, serviseri, gosti)

 

 

TOCAhome
TOCAhome
TOCAhome
TOCAhome integra,
spoljna jedinca
TOCAhome spoljna jedinica
ovalna, crna
Okruglo kućište za čitač, crno
     
TOCAhome
TOCAhome
TOCAhome
Okruglo kućište za čitač, belo
Okruglo kućište za čitač
od nerđajućeg čelika
Kućište za ugradnju ispod fasade